Framtidens kyrka med Bernt Klockars

må 24.10 kl. 18.00
Tvivlande, troende, trotsande - det finns rum för olika typer av frågor i kyrkan.

Stora församlingssalen

Tvivlande, troende, trotsande - hur ser framtidens kyrka och församling ut? Samtal och diskussion med Bernt Klockars. Servering.

I november ordnas församlingsval där nya beslutsfattare väljs till församlingen. Ett tema för valet är: tvivlande, troende, trotsande. De tre orden visar på att det behöver finnas rum för olika typer av frågor i kyrkan.

Hur skulle en kyrka se ut där orden skulle få mer plats? Hur ser en församling ut som är mänsklig, vardagsnära och kravlös? Hur kan vi orientera oss i samhället när världen och vår stad blir alltmer internationell? En hurudan kyrka och församling vill vi bygga de följande åren?

Nu har vi en möjlighet att samtala kring församlingens framtid och hur vi vill att församlingen skall se ut. Därför bjuder församlingen in alla intresserade till samtal och diskussion tillsammans med en inbjuden gäst.

Vi samlas under tre kvällar i oktober klockan 18 i Stora församlingssalen, Skolhusgatan 28.

3.10 Anna Bertills, statsvetare som arbetar med kommunikation
10.10 Simon Häger, skådespelare
24.10 Bernt Klockars, ledande rektor för Vasa övningsskola

Under alla tre kvällar fungerar Mari Renvall (piano och sång) och Ian Mittilä (cajon) som husband och framför reggaeton sånger på spanska.

Vi bjuder på servering men det finns möjlighet att ge en gåva till årets valinsamling.

Välkommen med!
  • Vuxna Vuxna
  • Musik Musik

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt