Sorgbearbetningskurs

to 27.10 kl. 18.00

Brändö församlingsgård

Anmälan avslutad

Sorgarbetningskurs för olika sorters förluster enligt metoden vid Svenska institutet för sorgbearbetning.

Har du gått igenom en skilsmässa eller annan separation? Har någon vän eller nära anhörig dött? Du kanske har en relation till en förälder, ett barn, vän eller kollega som är smärtsam och problematisk? De här förlusterna kan du bearbeta under kursen. Deltagarna gör upp ett förlustdiagram över förlusterna i sitt liv. Av dessa väljs en som man fokuserar på under kursen.

Kursen hålls torsdagar under tiden 15.9 - 10.11 kl. 18-20 i Brändö församlingsgård och innefattar åtta samlingar. Paus vecka 42.

Kursen är avgiftsfri, boken som används kan lånas eller köpas för 20 euro. Ledare är kaplan Anders Lundström och diakon Kerstin Borg, båda certifierade handledare enligt metoden vid Svenska institutet för sorgebearbetning. Om du har frågor så kontakta Anders tfn 044 480 8323 eller Kerstin 044 480 8364.

Gruppen är full.
  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

kaplan
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Jag är en av församlingens präster med tilläggsstudier i själavård och ledarskap. Jag är också certifierad handledare i sorgbearbetning och kan ge stöd vid olika förluster, antingen individuellt eller i grupp. Jag arbetar också för en jämlik kyrka, där alla skall bemötas och behandlas jämlikt och likvärdigt, oberoende av kön, etnisk bakgrund eller om man hör till en sexuell minoritet. Jag är regnbågspräst.