Församlingsval

sö 20.11 kl. 11.00 – 20.00
Text: Tror, hoppas, älskar.

Trefaldighetskyrkan

Egentliga valdagen. Rösta som den du är!

Vasa svenska församling hör till Vasa kyrkliga samfällighet och därför hålls två val samtidigt:

- I det ena valet väljs 14 nya förtroendevalda till församlingsrådet i Vasa svenska församling.

- I det andra valet väljs Vasa svenska församlings 14 förtroendevalda till gemensamma kyrkofullmäktige, som leder Vasa kyrkliga samfällighet.

Kom ihåg att ta med identitetsbevis till vallokalen!
  • Unga Unga
  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling