Högmässa

sö 29.1 kl. 13.00 – 14.00

Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Gunnar Särs, Dan Andersson.

Tema: Jesus hjälper i nöden.
Kollekt: För kvinnors läskunnighet i Afrika, Finska Bibelsällskapet r.f.,
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Vasa svenska församling