Välgörenhetskonsert för Gemensamt Ansvar

lö 4.2 kl. 19.00
Rött hjärta med ett kors i.

Trefaldighetskyrkan

Lokala musiker uppträder till förmån för Gemensamt Ansvar-insamlingen. Andakt biskop Bo-Göran Åstrand.

Hans Martin, Håkan Streng, Mari Renvall, Ian Mittilä, Monica Heikius, Hanna Jern och Dan Andersson.

Andakt biskop Bo-Göran Åstrand.

Fritt inträde.

Programblad 10 euro till förmån för Gemensamt Ansvar.

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 samlar in medel för lösning av konflikter och förebyggande av våld bland unga under temat "De unga i en våldsam värld".

Med din donation kan man ingripa i våld i skolan, medla i konflikter och hjälpa unga i världens krisområden. De aktörer som är med och hjälper är Stationens Barn rf, församlingarna inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samt Kyrkans Utlandshjälp. Genom att donera möjliggör du tillgången till hjälp i en krissituation och erbjuder en tryggare framtid. Cirka 20 procent av insamlingsintäkterna stannar kvar i Vasa svenska församling och ges till öppenvårdsenheten Avokki som möter unga i Vasa.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar
  • Vuxna Vuxna
  • Musik Musik

Länk till Vasa svenska församlings webbsida om Gemensamt Ansvar-insamlingen Öppna länk i ny flik


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Sundomkören, Sundom skolkör, sångundervisning

tf. kaplan, Sundom kapellförsamling
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Ansvarig för konfirmandarbetet.

Förutom att jag är präst har jag en ämneslärarutbildning inom livsåskådningskunskap, filosofi och religion. Jag har arbetserfarenhet från skolvärlden, småbarnsfostran och från barnskyddet där jag jobbat med ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.