Virtuell kurs i psykisk första hjälp 1 för närståendevårdare

ti 28.2 kl. 18.00 – 19.30

Virtuell kurs

Fem virtuella träffar. Arr i samarbete med Folkhälsan.

Fem virtuella träffar klockan 18–19.30: 7.2, 14.2, 21.2, 28.2 och 9.3.           

Utbildare: Susanne Blomqvist, auktoriserad handledare i psykisk första hjälp.                             

Anmälan senast 18.1 till Susanne Blomqvist, 044 480 8363 eller e-post: susanne.blomqvist@evl.fi.

Arr i samarbete med Folkhälsan.      

  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

diakon

Mottagningsplats: Vasaesplanden 3 E, vån. 2 eller Brändö församlingsgård, Kaptensgatan 14-16 . Ring eller ta kontakt via e-mail för att boka tid.

Jag är socionom yh och diakon med tilläggsstudier i att leda retreater, själavård och andlig fördjupning. Jag är också auktoriserad handledare i Psykisk första hjälp.