Högmässa

sö 12.3 kl. 13.00
Mariam Junlainen.

Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Gunnar Särs, Monica Heikius, Mariam Junolainen, harpa.

Tema: Jesus segrar över ondskans makter.
Kollekt: För församlingsarbete och teologisk utbildning inom partnerkyrkorna, Finska Missions-sällskapet r.f.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Vasa svenska församling