Högmässa

sö 30.4 kl. 13.00 – 14.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard

Mikael Forslund, Dan Andersson.

Tema: Guds folks hemlängtan.
Kollekt: För teologisk utbildning i de växande kyrkorna i Afrika och Asien. Missionsföreningen Såningsmannen rf.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt