Tyst retreat

fr 12.5 kl. 18.00 – sö 14.5 kl. 13.30

Alskathemmet

Tyst retreat med bibeltextinspirerat symboldrama

"Vetekornet som inte faller i jorden och dör förblir ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd."

Temat för retreaten handlar om död, uppståndelse och liv för världen. (Johannes 12:20-33).

"Det lilla fröet anar inte vad det ska växa upp till men sväller ändå och sträcker sig i sin strävan mot ljuset. Vad det verkligen blir beror på intensiteten i dess strävan. Vad hjälper det ett litet frö att det inom sig bär löftet om ett stort träd, om det inte strävar och sträcker sig mot ljuset? Marken är så hård och jorden så tung att fröet måste bruka all sin kraft för att tränga igenom." (Citat G. Mallaz, Samtal med änglar)
I tystnad, bön och mässa, samtal och inre visualiseringar beskådar vi vetekornets hemlighet i skapelsen, vår gudsrelation, vår inre och yttre verklighet.

Retreatledare: Virva Nyback, prost och symboldramaterapeut
Anmälan via webbens anmälningslänk 3-28.4.23
Pris: 100 euro
Kontaktperson: Susanne Blomqvist, retreatvärd

  • Unga Unga
  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Vasa svenska församling