Högmässa

sö 28.5 kl. 13.00 – 14.00

Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Mikael Forslund, Karolin Wargh.

Tema: Den heliga Andens utgjutande.
Kollekt: För evangeliet på eget modersmål. Finska Missionssällskapet r.f.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt