Forum för diakoni

to 7.9 kl. 9.00 – 18.00
Olika sorters människor.

Original Sokos Hotel Vaakuna

Borgå stifts Forum för diakoni.

Kl. 9 MORGONBÖN, Vörå församling

Kl. 9.15 LEVA MED OVISSHET - VAD GÖR DET MED OSS?
Om existentiell hälsa och mänsklig hållbarhet Hur mår du och hur känns det att leva? Vad hoppas du på? Kan du värdesätta dig själv och känna inre frid? Existentiell hälsa handlar om vår inre motståndskraft i livets prövningar och svårigheter.

Lisbeth Gustafsson är journalist och författare till boken Leva med ovisshet - Samtal om existentiell hälsa. Hon är en återkommande röst i Sveriges radios Tankar för dagen och sedan 2015 hedersdoktor i teologi vid Uppsala universitet.

Kl. 10.15 FÖRMIDDAGSKAFFE

Kl. 10.45 Föreläsningen fortsätter 

Kl. 12 LUNCH på hotellet

Kl. 13-15 WORKSHOPS

Kl. 18 FESTMIDDAG på Restaurang Bernys vid Replot bro. Gemensam busstransport.

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

ledande diakonitjänsteinnehavare
Rådhusgatan 13, vån. 2
65100 Vasa

Jag är socionom/diakon YH med tilläggsstudier i själavård. Även utbildad arbetshandledare. Jag har många års erfarenhet av diakoniarbete i olika församlingar och även erfarenhet inom barnskyddet och att jobba med ungdomar och deras familjer.