Forum för diakoni

fr 8.9 kl. 9.00 – 12.00
Olika sorters människor.

Original Sokos Hotel Vaakuna

Borgå stifts Forum för diakoni.

Kl. 9 MORGONBÖN, Kronoby församling

Kl. 9.15 OM FRIVILLIGARBETETS UTMANINGAR, diakon Sonja Knuts-Söderlund. Kommentarer och diskussion, diakon Åsa Eklund och diakon Hanna-Maria Hakala.

Kl. 10. FÖRMIDDAGSKAFFE

Kl. 10.15 Programmet fortsätter

Kl. 11-12 INFO OM AKTUELLA HÄNDELSER. AVSLUTNING, Cecilia Forsén

Kl. 12 LUNCH och avfärd

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

ledande diakonitjänsteinnehavare
Rådhusgatan 13, vån. 2
65100 Vasa

Jag är socionom/diakon YH med tilläggsstudier i själavård. Även utbildad arbetshandledare. Jag har många års erfarenhet av diakoniarbete i olika församlingar och även erfarenhet inom barnskyddet och att jobba med ungdomar och deras familjer.