Högmässa

sö 10.9 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Jean Banyanga, Monica Heikius.

Tema: Tacksamhet.
Kollekt: Kristet studentarbete på svenska i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission r.f.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

tf. församlingspastor
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Invandrararbete.