Högmässa

sö 12.11 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Camilla Svevar, Karolin Wargh.

Tema: Medborgare i två riken.
Kollekt: För lekmannautbildningar i församlingarna och ledarskapsutbildningar för ungdomar. Lärkkulla-stiftelsen.

Kyrkkaffe.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

tf. församlingspastor
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa