Högmässa

sö 10.12 kl. 13.00
Två ljus i ljusstakar.

Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Anders Lundström, Karolin Wargh.

Flöjtgrupp från Kuula-institutet medverkar.

Tema: Din konung kommer i härlighet.
Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet, för utvecklandet av sociala medier i församlingsarbetet.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

kaplan
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Jag är en av församlingens präster med tilläggsstudier i själavård och ledarskap. Jag är också certifierad handledare i sorgbearbetning och kan ge stöd vid olika förluster, antingen individuellt eller i grupp. Jag arbetar också för en jämlik kyrka, där alla skall bemötas och behandlas jämlikt och likvärdigt, oberoende av kön, etnisk bakgrund eller om man hör till en sexuell minoritet. Jag är regnbågspräst.