Högmässa

sö 17.12 kl. 13.00
Tre ljus i ljusstakar.

Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Mikael Forslund, Monica Heikius.

Tema: Bered väg för konungen.
Kollekt: Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Vasa svenska församling