Jultablå - Nativity Play - Joulunäytelmä

lö 23.12 kl. 18.00
Siluetterna av tre män på kameler. Text: Jultablå.

Trefaldighetskyrkan

Välkommen på en musikalisk föreställning där julevangeliet varvas med musik, dans och drama! Welcome to a musical performance where the Nativity story is told, accompanied by music, dance, and drama! Tervetuloa seuraamaan näytelmää, jossa jouluevankeliumi kerrotaan musiikin, tanssin ja näytelmän avulla!

Jultablån "Ett barn blir oss fött, en son blir oss given" riktar sig till ung och gammal från alla sammanhang som vill inleda julfirandet med julens budskap. Jultablån hålls på svenska men textas till finska och engelska och musiken är på alla tre språk.

Medverkande: Wasa Gospel, Gerby-Mickarna, musiker, skådespelare, dansare.

Fritt inträde!

Arr. Slef Vasa, Ev.luth. församlingarna i Vasa.

Tack till våra sponsorer: Jake Bygg Rakennus, Ahola Transport, Mindy Joy, Dobra, Bravida m.fl.

---

The Nativity play "For unto us a Child is born, unto us a Son is given" is aimed at people of all ages and communities who want to begin their Christmas celebration with the message of Christmas. The Christmas play is in Swedish with subtitles to English and Finnish, and with music in all three languages.

Participants: Wasa Gospel, children's choir, musicians, actors, dancers

Organized by: Slef Vasa, Ev.luth. Church in Vaasa.

Free admission

Thank you to our sponsors: Jake Bygg Rakennus, Ahola Transport, Mindy Joy, Dobra, Bravida.

---

Joulunäytelmä "Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille" on suunnattu kaiken ikäisille, joiden toiveena on aloittaa joulunvietto joulusanoman äärellä. Joulunäytelmä pidetään ruotsiksi, mutta tekstitetään suomeksi ja englanniksi, ja musiikki on kaikilla kolmella kielellä.

Mukana: Wasa Gospel, lapsikuoro, muusikot, näyttelijät, tanssijat.
Järjestäjä: Slef Vasa, Vaasan ev.lut. seurakunnat.

Vapaa pääsy.

Kiitos sponsoreille: Jake Bygg Rakennus, Ahola Transport, Mindy Joy, Dobra, Bravida.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt