Aktläsning

må 25.3 kl. 18.00
Tupp. Text: Innan tuppen gol skall du ha förnekat mig.

Trefaldighetskyrkan

På måndagen går Jesus med sina lärjungar till Getsemane trädgård. Petrus, en av Jesus lärjungar, lovar att han aldrig ska säga att han inte känner Jesus men innan tuppen gal har han gjort det tre gånger.

I Getsemane söker sig Jesus avsides för att be till Gud. Han vill att lärjungarna ska vaka med honom men de somnar gång efter annan. Under natten kommer Judas dit med soldater för att fängsla Jesus.

Anders Lundström, Karolin Wargh, Olle Victorzon, textläsare. Sång av Viivi Majaniemi, Natalie Björkstrand och Hilja Risku.

Aktläsningen strömmas också på församlingens Youtubekanal.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Länk till strömningen på församlingens Youtubekanal Öppna länk i ny flik


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

kaplan
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Jag är en av församlingens präster med tilläggsstudier i själavård och ledarskap. Jag är också certifierad handledare i sorgbearbetning och kan ge stöd vid olika förluster, antingen individuellt eller i grupp. Jag arbetar också för en jämlik kyrka, där alla skall bemötas och behandlas jämlikt och likvärdigt, oberoende av kön, etnisk bakgrund eller om man hör till en sexuell minoritet. Jag är regnbågspräst.