Prideparad

lör 15.6 kl. 12.00
Männsikor håller i en regnbågsfärgad banderoll med texten

Kyrkparken - Vasa torg

Anställda och församlingsbor deltar i prideparaden under gemensam banderoll med texten "Störst av dem är kärleken".

Anställda och församlingsbor som vill kan gå i gemensam trupp i Vasa pirdeparad med Vasa evangelisk-lutherska församlingarnas banderoll med texten "Störst av dem är kärleken". Vi samlas redan klockan 12 i kyrkparken vid hörnet av Senatsgatan och Hovrättsesplanaden för att sedan i samlad trupp delta i paraden. Du kan klä dig färgglatt och förse dig med andra banderoller.

Klockan 18 hålls en tvåspråkiga regnbågsmässan i Trefaldighetskyrkan. Den ordnas i samarbete med Vaasan suomalainen seurakunta och Vaasan Seta ry. Stiftsdekan Terhi Kaira från Lappo stift predikar.

Efter mässan får man stanna kvar på picknick i kyrkparken (egen matsäck med) eller vid dåligt väder i kryptan. Du är älskad! Och du är välkommen med!

  • Unga Unga
  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

kaplan
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Jag är en av församlingens präster med tilläggsstudier i själavård och ledarskap. Jag är också certifierad handledare i sorgbearbetning och kan ge stöd vid olika förluster, antingen individuellt eller i grupp. Jag arbetar också för en jämlik kyrka, där alla skall bemötas och behandlas jämlikt och likvärdigt, oberoende av kön, etnisk bakgrund eller om man hör till en sexuell minoritet. Jag är regnbågspräst.