Högmässa

sön 23.6 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Jean Banyanga, Monica Heikius.

Tema: Var barmhärtiga.
Kollekt: Finska Bibelsällskapet r.f., för bibelöversättningsarbete programmet Läskunnighet för kvinnor i Afrika. Programmet gynnar kvinnor och flickor som har avbrutit skolan. Programmet främjar icke-diskriminering samt kvinnors och familjers ställning i sina respektive samfund.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

tf. församlingspastor
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Invandrararbete.