Invigning av pilgrimscentret och pilgrimsmässa

lör 21.9 kl. 15.00

Trefaldighetskyrkan

Invigning av Trefaldighetskyrkans pilgrimscenter och tvåspråkig pilgrimsmässa.

Invigning av Trefaldighetskyrkans pilgrimscenter och tvåspråkig pilgrimsmässa. 

Medverkande: Tuuli Kela, biskop Bo-Göran Åstrand, Gunnar Särs, Mikael Forslund, Teijo Peltola, Susanne Blomqvist, Dan Andersson, Valtteri Tuomisto.

Efteråt kyrkkaffe i stora församlingssalen på Skolhusgatan 28. I stora församlingssalen finns en utställning om St Olav under tiden 20–29.9.

  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

diakon 60%

Diakon 60% Projektansvarig 40 %för projektet "Pilgrimsvandring och retreatverksamhet i Österbotten"

Jag är socionom yh och diakon med tilläggsstudier i att leda retreater, själavård och andlig fördjupning. Jag är också auktoriserad handledare i Psykisk första hjälp.