Internationell flerspråkig Taizémässa

sön 6.10 kl. 18.00
Ljus som brinner i en låda av sand. Hand tänder ett ljus och sätter i lådan.

Mässa på svenska, finska och engelska med meditaiva sånger, böner, bibelläsning och bön.

Den internationella Taizémässan är ett fint sätt att komma tillsammans över språkgränserna.

Sångerna sjungs på tre svenska, finska och engelska och bibelläsningarna är också på flera olika språk.

En popup-kör leder sången som bär gudstjänsten. Mässan innehåller inte någon predikan utan enbart meditativa sånger, böner, bibelläsning och nattvard. 

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

tf. församlingspastor
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Invandrararbete.

sekreterare för invandrararbetet
Rådhusgatan 13, vån. 2
65100 Vasa