Introduktion till ignatiansk retreat

tors 10.10 kl. 13.00
Altare med vacker altartavla och två ljus som brinner.

Alskathemmet

Vill du komma bort från vardagen några dagar för att fördjupa din bibelläsning och din tro? Då kan en ignatiansk retreat med personlig andlig vägledning vara något för dig. Under denna introduktionsretreat får du de verktyg du behöver för att kunna delta i en ignatiansk retreat.

Under denna introduktionsretreat får du de verktyg du behöver för att kunna delta i en ignatiansk retreat. Samma verktyg kan du självklart också använda när du läser bibeln hemma. Under retreaten får du även möjlighet att föra ett personligt samtal med en vägledare.

Ignatius av Loyola skapade ett trettiodagar långt retreatprogram med personlig andlig vägledning. Det här trettiodagarsprogrammet kan man göra i ett kör eller som tre tiodagarsretreater och följer än idag samma schema som Ignatius skapade.

Men idag kan man också delta i en ignatiansk retreat utan att förbinda sig till hela trettiodagarsprogrammet. Då väljer man själv hur många dagar man vill vara på retreat och med hur långa intervaller mellan retreaterna. Dessutom kan man få ignatiansk andlig vägledning i vardagen.

På retreatgården Snoan ordnas det 10-dagars och kortare retreater med personlig andlig vägledning, utgående från de andliga övningar som Ignatius av Loyola skapade. För att kunna delta i dem förutsätts det att man deltagit i introduktionsretreaten.

Ledare: Maria Repo-Rostedt.

"Närvaro & lyhördhet är mina ledord. Att leva närvarande och lyhört inför sig själv, sin omgivning och Gud är grunden för ett aktivt kristet liv med samhällsengagemang. Det vill jag skapa möjligheter till. Jag är präst, retreatledare och ignatiansk andlig vägledare."

Pris: 170 euro
Anmälan: 29.8-26.9.2024

Kontaktperson och retreatvärd: Susanne Blomqvist.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar
  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Vasa svenska församling

Ta kontakt

diakon 60%

Diakon 60% Projektansvarig 40 %för projektet "Pilgrimsvandring och retreatverksamhet i Österbotten"

Jag är socionom yh och diakon med tilläggsstudier i att leda retreater, själavård och andlig fördjupning. Jag är också auktoriserad handledare i Psykisk första hjälp.