Stilla mässa

sön 20.10 kl. 18.00

Dragnäsbäcks kyrka

Stilla mässan är en gudstjänst där det ges rum för tystnaden och stillheten i en annars ljudrik vardag.

Musik, textläsning, ljuständning och andra symbolhandlingar är en del av mässan där nattvarden får stå i centrum. Efter mässan är det en enkel servering. Mässan planeras och ordnas av engagerade församlingsbor.

Hösten 2024 ordnas Stilla mässa 8.9, 20.10 och 10.11.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

kaplan
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Jag är en av församlingens präster med tilläggsstudier i själavård och ledarskap. Jag är också certifierad handledare i sorgbearbetning och kan ge stöd vid olika förluster, antingen individuellt eller i grupp. Jag arbetar också för en jämlik kyrka, där alla skall bemötas och behandlas jämlikt och likvärdigt, oberoende av kön, etnisk bakgrund eller om man hör till en sexuell minoritet. Jag är regnbågspräst.