Konfirmation

Skriftskolan är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans liv utgör den ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Det är möjligt att delta i skriftskolan fast man inte är döpt och då kan man under skriftskolan besluta om man vill bli döpt och konfirmerad.

Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Konfirmationen ger dig rätt att stå fadder, självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

Ytterliga information om skriftskola och konfirmation finns på Evangelisk-lutherska kyrkans webbsida.

Skriftskola i Vasa svenska församling

Sidan uppdaterad 20.01.2016 kl. 11:46 av Johanna Backholm