Grattis till ett bra val - ni skall gifta er!

De flesta äktenskap i vårt land ingås genom kyrklig vigsel. En kyrklig vigsel kan förrättas i någon kyrka men också på andra platser. En kyrklig vigsel behöver inte firas som ett stort kyrkbröllop, utan en kyrklig vigsel kan också förrättas i några vittnens närvaro.

Kännetecknande för den kyrkliga vigseln är att den förrättas av en präst och att vigselfrågorna ställs inför Guds ansikte. Brudparet välsignas genom Guds ord och bön.

För att få kyrklig vigsel bör brudparet vara skriftskolgångna medlemmar i kyrkan. Kyrklig vigsel kan också förrättas om den ena parten är medlem i vår kyrka och den andra tillhör något annat kristet trossamfund.

Hindersprövning

Före vigseln skall de blivande makarna söka om hindersprövning. Hindersprövning ska begäras senast sju dagar före vigseldagen. Hindersprövning för äktenskapet kan göras via en e-tjänst eller genom ett personligt besök på pastorskansliet. Hindersprövningen är i kraft i fyra månader.

Länk till e-tjänsten för hindersprövning

Om de blivande makarna hör till olika församlingar beställer den församling som handhar hindersprövningen de uppgifter som behövs. Lysning i kyrkan sker numera frivilligt och efter överenskommelse. Lysning innebär att de blivande makarnas namn och hemförsamlingar läses upp i kyrkan, och prästen ber en bön för paret. Kyrklig välsignelse av äktenskap kan ordnas efter borgerlig vigsel.

Bokningar

Bokning av vigselpräst, kantor och kyrka sker via pastorskansliet, tfn +358 6 326 1309. Om man har bestämda önskemål är det skäl att vara ute i god tid, speciellt sommartid. Följande sommars kyrkor kan börja bokas den 1 december föregående år.

 

Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag älskat er. Joh. 15:12

Vigselpsalmer

Omtyckta psalmer i psalmboken:

235 Gud, se i nåd till dessa två

236 Du Gud har skapat människan

464 Som mannen och kvinnan

534 I denna ljuva sommartid

535 Den blomstertid nu kommer

539 En vänlig grönskas rika dräkt

553 Guds kärlek är som stranden och som gräset

Att tänka på...

Vem kan gifta sig kyrkligt?

Den som har gått i skriftskola och som är medlem i den evangeliska lutherska kyrkan kan gifta sig kyrkligt. Ifall en av parterna inte tillhör den evangeliska lutherska kyrkan men nog ett annat kristet trossamfund, kan kyrklig vigsel ske. Minst två vittnen ska vara närvarande.

Var ska vi börja planeringen?

Ring pastorskansliet så att vigselprästen, kantorn och kyrkan blir bokad. Sommarens vigselkyrkor kan bokas redan den 1 december föregående år.

Hur går hindersprövning till?

Hindersprövning för äktenskapet kan göras via en e-tjänst eller genom ett personligt besök på pastorskansliet på Skolhusgatan 26. Hindersprövningen är en försäkran om att äktenskapet är tillåtet enligt lagen. Hindersprövningen är i kraft i fyra månader.

Var kan man gifta sig?

Till exempel i någon av församlingens fem kyrkor eller i ett församlingshem. På hemsidan finns en närmare presentation av lokalerna. Vigseln kan också ske i hemmet, i naturen eller på någon annan lämplig plats.

Vad kan vi själva bestämma och vad hör så att säga till formuläret?

Prästen tar kontakt några veckor före vigseln för en träff med paret. Då går ni tillsammans igenom vad en vigsel innebär, praktiska arrangemang, val av musik och så vidare.

Kan vi ha en vigselpräst som inte arbetar i Vasa svenska församling?

Ja.

Vigselmusik

Församlingens kantorer hjälper gärna till vid valet av vigselmusik.

 

Brudpar som sitter tillsammans.

Den nya äktenskapslagen

Den nya äktenskapslagen trädde i kraft 1.3.2017. En präst kan inte enligt den gällande kyrkoordningen förrätta en vigsel eller välsignelse av ett äktenskap mellan ett samkönat par. Däremot kan en präst enligt biskopsmötets pastorala anvisningar på överenskommen plats be med och för dem som ingått ett borgerligt äktenskap. Bönestunden kan omfatta bibeltexter, psalmer och material från kyrkans bönetradition.