Begravning

Du har förlorat en anhörig och hela livet framstår i en annan dager. Döden kommer alltid överraskande, även när den kanske går att förutse. Din sorg är färsk och allt känns overkligt, fjärran och svårt att förstå.

Mitt i sorgen över att förlora en anhörig måste de anhöriga ordna med begravningen och ta ställning till en hel del frågor. En begravning innebär att man ber för den avlidna och de sörjande och viger stoftet av den avlidna till gravens ro. Präster och diakoner i Vasa svenska församling finns till för dig för att stöda i sorgen och hjälpa till med praktiska frågor i vardagen.

Boka präst, kantor och kapell

Via pastorskansliet, 06 326 1309 bokas präst, kantor och kapell samt församlingslokal för minnesstunden. I samtalet med prästen kommer de anhöriga överens om jordfästningens gång och går igenom den avlidnas livsskeden.

För tillfället, under coronavirustider, ordnas inga minnesstunder i Vasa kyrkliga samfällighetens utrymmen. Minnesstunden kan ordnas privat i annat utrymme men församlingens anställda deltar inte i minnesstunden. Det går också bra att skjuta fram minnesstunden till senare.

I Vasa hålls begravningarna i regel i Uppståndelsekapellet på nya begravningsplatsen eller i en kyrka. Begravningsdagar är onsdag, torsdag, fredag och lördag. Drygt en timme reserveras för en förrättning i Uppståndelsekapellen. Den efterföljande minnesstunden kan hållas i våra församlingssalar.

Den allmänna linjen för begravningar under coronavirustider är begränsningen om att tio personer får delta. Grunden för det är den allvarliga smittsituationen och strävan efter att bromsa utbredningen av coronaviruset som är speciellt farligt framför allt för äldre personer och personer som hör till riskgrupper. Den evangelisk-lutherska kyrkans biskopar hoppas i sin linjedragning 18.3.2020 att alla har förståelse för det faktumet. 

Om jordfästningen med de närmaste anhöriga närvarande blir en sammankomst med över 10 personer ska man med alla tillgängliga medel sträva efter att undvika smittorisk, till exempel så att deltagarna är på tillräckligt långt avstånd från varandra i begravningskapellet eller vid graven. Det är naturligtvis självklart att en person som fått också bara lindriga andningssymtom inte ska delta i jordfästningen.

Länk till evangelisk-lutherska kyrkans webbsida med information om linjedragningarna.

Boka gravplats

Bokning av gravplats sker via gravkontoret, 044 480 8471. Gravkontoret betjänar också i frågor som berör gravskötseln.

Välja kista eller urna

De anhöriga behöver också besöka en begravningsbyrå för att välja kista eller urna samt komma överens om transporten av den avlidna.

Bön för den avlidna

Söndagen efter jordfästningen ber församlingen för den avlidna i högmässan. På Alla helgons dag inleds högmässan i Trefaldighetskyrkan med ljuständning för alla som gått bort under det senaste året.

Begravningsväsendet

Vasa kyrkliga samfällighet har tre separata begravningsplatser. Gamla och Nya gravgården är belägna vid Vörågatan och begravningsplatsen i Lillkyro i närheten av Lillkyro centrum.

Gravgårdarna och användningen av dem regleras av lagarna om begravningsväsendet samt av reglementet och dispositionsplanen för gravgårdarna.

begravningsväsendets webbsida finns information om gravar, begravningssätt, gravstenar och gravskötsel.

Sorgegrupp

Sorgegrupper startar både på hösten och på våren. Inbjudan till en sorgegrupp sänds till den avlidnes närmaste anhöriga några månader efter dödsfallet. Närmare information om sorgegruppen fås från pastorskansliet, 06 326 1309.

Vanliga psalmer på en begravning

På en begravning sjungs ofta en psalm i början och en i slutet av förrättningen. Psalmer som ofta sjungs är:

31 Härlig är jorden
274 Det finns djup i Herrens godhet
319 Närmare Gud till dig
391 Blott en dag
432 Var inte rädd
522 Bliv du hos mig
524 Bred dina vida vingar
584 Jag har ett hem, ett ljuvligt hem

Vid kistbegravning brukar psalm 31 sjungas vid graven.

Bekanta dig med psalmerna

Aprikosfärgade blommor mot en svart bakgrund. Text om att förenas i bön om man inte kan delta i begravningen.
Klicka på bilden så blir den större!