Nyheter

 • 29.08.2014

  Nya tjänsteinnehavare i Vasa kyrkliga samfällighet

  Teologie magister Rose-Maj Friman har valts till ny chef för sjukhussjälavården och Tomi Sirkola till tf. övervaktmästare i Vasa kyrkliga samfällighet. Läs mera

 • 25.08.2014

  Frivilligarbete i Sundom

  Sundom kapellförsamling söker frivilligarbetare till olika uppgifter i församlingen. Anmäl dig som frivillig via webben. Läs mera

 • 21.08.2014

  Kungörelse om förteckning över röstberättigade

  I Vasa svenska församling förrättas församlingsval 9.11.2014. Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende under övervakning tisdag 2.9.2014 klockan 10–14 och onsdag 3.9.2014 klockan 15–19 i Vasa svenska församling på pastorskansliet, adress Skolhusgatan 26 A, II våningen i Vasa. Läs mera

 • 12.08.2014

  Kungörelse om kandidatuppställning

  Kungörelse om kandidatuppställning i församlingsvalet som förrättas i Vasa svenska församling för att för den fyraårsperiod som inleds i början av 2015 välja 13 medlemmar till den kyrkliga samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige och 14 medlemmar till församlingens församlingsråd. Läs mera

 • 11.08.2014

  Höstbroschyren delas ut 21.8

  Vasa svenska församlings höstbroschyr 2014 kan läsas på webben från och med 11.8 och delas ut som ett instick i Kyrkpressen till alla prenumeranter i Vasa torsdag 21.8. Läs mera

 • 05.08.2014

  Musikbetonat program i Trefaldighetskyrkan på Konstens Natt

  I Trefaldighetskyrkans framförs ett mångsidigt musikprogramför alla åldersgrupper på Konstens Natt den 7 augusti. Läs mera