Nyheter

 • 30.01.2015

  Nya medlemmar i kyrkorådet och direktioner

  Tuulikki Kouhi har valts till ordförande och Göran Stenlund till viceordförande i gemensamma kyrkofullmäktige i Vasa kyrkliga samfällighet åren 2015–2016. På sammanträdet valdes också medlemmar till gemensamma kyrkorådet och Vasa kyrkliga samfällighets direktioner. Läs mera

 • 27.01.2015

  Victorzon viceordförande i församlingsrådet

  Olle Victorzon har utsetts till viceordförande i Vasa svenska församlings församlingsråd för åren 2015–2016. Läs mera

 • 21.01.2015

  Tredelad föreläsning kring föräldraskap i Sundom

  I Sundom ordnas under våren en tredelad föreläsningsserie om föräldraskap och kollektiv fostran kallad Våra barn – allas ungar. Förhoppningen är att Sundom ska fortsätta vara en trygg plats för barn, ungdomar och vuxna. Läs mera

 • 15.01.2015

  Riipinen ny sjukhuspräst i Vasa

  Teologie magister Krista Riipinen har valts till sjukhuspräst i Vasa kyrkliga samfällighet. Läs mera

 • 15.01.2015

  Rekordkollekt vid De vackraste julsångerna

  Kollekten vid De vackraste julsångerna i Vasa svenska församling blev år 2014 rekordstora 3 861, 27 euro. I medeltal gav varje besökare 3,95 euro vilket också är rekord. Läs mera

 • 15.01.2015

  Bokcirkeln läser Patrik Hagman

  Vasa svenska församlings bokcirkel läser och diskuterar under våren Patrik Hagmans bok Om sann gemenskap. Sammankallare Olle Victorzon säger att samtalen berikar ens egna tankar, funderingar och trosuppleveser. Läs mera

 • 14.01.2015

  Forslund börjar arbeta i Vasa 1.2

  Domkapitlet i Borgå stift har fastställt valet av Mikael Forslund som kaplan i Vasa svenska församling. Frilund påbörjar arbetet som tf. kaplan första februari och blir ordinarie kaplan från 1.4.2015. Läs mera

 • 14.01.2015

  Ta kontakt med nya förtroendevalda

  Vasa svenska församling önskar öka öppenheten och insynen i beslutsfattandet. Nu publiceras kontaktuppgifter till församlingens förtroendevalda på webben. Alla förtroendevalda har ställt sig positiva till detta. Läs mera

 • 08.01.2015

  Gemensamt Ansvar-insamlingens packningstalko i Vasa

  Kom med och packa Vasa svenska församlings insamlingsbrev för Gemensamt Ansvar. Packningstalko ordnas 13.1–15.1 kl. 18–21. Läs mera

 • 05.01.2015

  Vuxenkatekumenatet – En väg till tro

  Katekumenatet är en upptäckargrupp som vänder sig till vuxna som vill veta mer om vad kristen tro går ut på eller fördjupa sin tro. En ny katekumenatgrupp börjar torsdag 15.1 kl. 18. Läs mera

1 2