Nyheter

 • 31.10.2016

  Alla helgons dag 5.11.2016

  I Vasa svenska församling hedras på Alla helgons dag lördagen den 5 november 2016 minnet av de församlingsmedlemmar som gått bort sedan förra Alla helgons dag i Trefaldighetskyrkan kl. 13 och för medlemmar i Sundom kapellförsamling kl. 10. Samma dag framförs Stilla musik i Allhelgonatid kl. 17 i Uppståndelsekapellet på nya begravningsplatsen. Läs mera

 • 27.10.2016

  Konfirmandvärdar i Vasa svenska församling

  Vasa svenska församling prövar i höst ett koncept med konfirmandvärdar. Konfirmandvärdarnas uppgift är att finnas till för skriftskolungdomarna i kyrkan och stöda ifall de har frågor gällande gudstjänsten eller sådant som ska skrivas in i gudstjänstboken. Läs mera

 • 26.10.2016

  Familjerådgivningscentralen i Vasa jubilerar

  Vardagskärleken i familjelivet och parrelationen bär genom hela livet. I alla parrelationer finns problem, varav de flesta kan lösas genom samtal. Men ibland behöver man hjälp av en familjeterapeut för att öppna samtalskanalerna. Läs mera

 • 25.10.2016

  Höstens sorgegrupp

  Vasa svenska församling ordnar under hösten en sorgegrupp för alla som förlorat en kär mänska. Första träffen hålls 10.11 kl. 18–19.30. Läs mera

 • 20.10.2016

  Lundström börjar som kaplan 9.1.2017

  Anders Lundström har förordnats till kaplanstjänsten i Vasa svenska församling från 9.1.2017. Tjänsteförhållandet för församlingspastorn i Vasa svenska församling Tia-Maria Nord upphör på egen begäran 31.10.2016. Läs mera

 • 18.10.2016

  Vi sjunger ur psalmbokstillägget!

  I Vasa svenska församling ordnas under hösten tre olika tillfällen där vi sjunger ur psalmbokstillägget "Sång i Guds värld". Sångtillfällena hålls lördag 22.10 och söndag 30.10. Läs mera

 • 14.10.2016

  Anmälan till senhöstens tysta retreat

  Anmälningar till Tyst retreat 25–27.11 på Alskathemmet tas emot via pastorskansliet. Sista anmälningsdag är 16.11. Läs mera

 • 13.10.2016

  Trefaldighetskyrkans klockor ringer för offren i Aleppo

  Kyrkklockorna i Trefaldighetskyrkan kommer att ringa till minnet av de syriska offren i Aleppo dagligen kl. 17 från och med 13 oktober fram till och med FN-dagen, den 24 oktober. Läs mera

 • 13.10.2016

  Kväll kring parrelationen

  Vasa svenska församling ordnar en kväll kring parrelationen och familjelivet med föreläsning, diskussion, matservering och barnprogram torsdagen den 27 oktober. Anmälningar till pastorskansliet senast 20.10. Läs mera

 • 12.10.2016

  Camilla Brunell ny präst i Vasa svenska församling

  Teologie magister Camilla Brunell har i samband med prästvigningen 9.10.2016 förordnats till församlingspastor i Vasa svenska församling från och med 10.10.2016. Läs mera

1 2