Nyheter

 • 20.04.2017

  Webbsida om kyrkoherdevalet publicerad

  En webbsida om kyrkoherdevalet i Vasa svenska församling har publicerats. Det finns egna undersidor för de tre kandidaterna Ann-Mari Audas-Willman, Mats Björklund och Mikael Forslund. Läs mera

 • 19.04.2017

  Anmälningar till församlingens dagklubbar

  Anmälningsblanketten till Vasa svenska församlings dagklubbar läsåret 2017–2018 har publicerats. Till dagklubbarna är barn födda åren 2012–2014 välkomna. Sista anmälningsdag är 31.5. Läs mera

 • 12.04.2017

  Renoveringen av gravkapellets yttertak påverkar ordnandet av begravningar

  Yttertaket på gravkapellet i Vasa renoveras under våren och sommaren, och detta påverkar ordnandet av begravningar. Under renoveringstiden styrs begravningar till största delen till Vasa kyrkliga samfällighets kyrkor och församlingssalar. Läs mera

 • 10.04.2017

  Vasa kyrkliga samfällighet avstår från fyra lokaler

  Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt 10.4.2017 att Vasa kyrkliga samfällighet avstår från fyra fastigheter, antingen genom försäljning eller genom att säga upp hyresavtal. Fastigheterna som omfattas av beslutet är en klubblokal i Storviken, Päivärantafastigheten i Sundom samt scoutlokalerna på Stora långgatan och Metviksgatan. Läs mera

 • 09.04.2017

  Hjälp oss att utveckla gudstjänsten!

  Gudstjänstlivet i Vasa svenska församling ska utvecklas. Enklaste sättet att få din röst hörd är genom att besvara enkäten på webben. Läs mera

 • 07.04.2017

  Biskopens påskhälsning till Borgå stift 2017

  Vad är sanning? Pilatus fråga har fått en ny aktualitet i en tid då sanningen har blivit allt mer hotad och relativiserad. Läs mera

 • 06.04.2017

  Kungörelse om förteckning över röstberättigade

  Förteckningen över röstberättigade i kyrkoherdevalet i Vasa svenska församling är framlagd till påseende under tillsyn tisdag 18.4.2017 klockan 15–19 och onsdag 19.4.2017 klockan 10–14 på pastorskansliet i Vasa svenska församling. Läs mera

 • 03.04.2017

  Påskbroschyren delas ut 6 april

  Vasa svenska och finska församlingars tvåspråkiga påskprogram delas ut till alla hushåll i Vasa torsdagen den 6 april. I broschyren finns uppgifter om Stilla veckans mässor och gudstjänster samt församlingarnas påskhälsningar. Läs mera