06.09.17

Åldrandet tema på Kärnträffen Share

Höstens första kärnträff – temafrukost för kvinnor hålls lördagen den 9 september kl. 9.30 i Stora församlingssalen, Skolhusgatan 28. Frukosten kostar 7 euro och avgiften betalas på plats. Ingen förhandsanmälan krävs.

Vi samlas för gemenskap kring frukostbordet, för att lyssna till inbjuden föredragshållare/gäst och vi ges möjlighet att diskutera.

Höstens första föreläsare är Regina Santamäki-Fischer, docent i omvårdnad vid Umeå universitet. Hennes forskningsintressen gäller bl.a. inre styrka och hälsorelaterad livskvalitet hos äldre kvinnor.

Föreläsningens tema är: Åldrandet – livets höjdpunkt, är det möjligt? Santamäki-Fiscer skriver bl.a. att åldrandet i dag sker i två steg; att efter pensionen leva lika aktivt och fullödigt som tidigare, med nya intressen och möjligheter upp till över 100 års ålder. För det andra att utmanas av de kroppsliga, sociala och andliga funktionsnedsättningar som ett sent åldrande också innebär.

Tidigare har funktionsnedsättningar och sjukdomar i åldrandet betraktats som naturliga delar av denna process. Idag vet vi att mycket lidande kommer som följd av människors livsstil, vanor och val, inte av åldrandet i sig. Livet är fullt av möjligheter!

Välkommen att delta i Kärnträff – temafrukost för kvinnor!

 

Gå till "Nyheter"