23.10.18

Älskade specialbarn tema på kvinnofrukost Share

Höstens sista Kärnträff ordnas lördagen den 27 oktober klockan 9.30 i stora församlingssalen på Skolhusgatan 28. Kärnträffen är en temafrukost för kvinnor. Kom och njut av en god frukost, dela gemenskapen kring bordet och lyssna till dagens gäst.

Denna gång berättar sjukhuspräst Krista Riipinen om hur det är att vara mamma till ett barn med muskelsjukdom och de glädjeämnen och de bekymmer som det innebär. Hon talar också om hur de svårigheter hon möter påverkar hennes egen tro. Ingen förhandsanmälan behövs. Frukosten kostar 7 euro.

Ytterligare info:

Jern Hanna
tf. kaplan, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8327

Gå till "Nyheter"