13.03.18

Anhållan om ekonomiskt understöd Share

Församlingsrådet förfogar över dispositionsmedel för att bevilja understöd för kyrklig verksamhet. Ansökan om bidrag fylls i via en elektronisk blankett senast 12.4.2018.

Länk till blankett för ansökan om ekonomiskt bidrag

Vid behandling av ansökningarna beaktas:

  1. För ordnande av evenemang eller projekt enligt följande:
    • ändamålet är i samklang med församlingens verksamhet
    • verksamheten riktar sig till församlingens medlemmar och/eller berör dess område
    • den sökande är en lokal aktör
    • projektet är innovativt


  2. Bidrag till församlingsmedlemmar för deltagande i evenemang som ordnas av inomkyrkliga organisationer.

Studiebidrag för examensstudier beviljas icke från detta moment.

Sista ansökningsdag är 12 april 2018. Om inte alla medel utdelas på våren kan senare inkomna ansökningar beaktas vid församlingsrådets möte i november.

Församlingsrådet behandlar ansökningarna 16.5.2018. Efter detta skickas meddelande till alla som ansökt om bidrag. Ansökningarna sparas varaktigt i församlingens arkiv.

Redovisning:

Bidragsmottagare bör redovisa användningen av bidraget senast 15 november. De som trots påminnelse inte inlämnar redovisning riskerar att i framtiden inte erhålla bidrag. Om det av redovisningen framgår att bidraget inte förverkligats eller om inte godtagbar förklaring ges varför projektet försenats skall bidraget återbetalas.

Ytterligare uppgifter:

Lärka Anna-Karin
församlingssekreterare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8301

Gå till "Nyheter"