27.09.16

Elektronisk kommunikation tas i bruk Share

Vasa kyrkliga samfällighet och de församlingar som hör till samfälligheten inför elektronisk kommunikation från och med 3.10.2016. Det här beslöt gemensamma kyrkorådet 15.9.2016.

Elektronisk kommunikation innebär att ärenden kan uträttas via internet eller per e-post. För församlingsmedlemmarna innebär elektronisk kommunikation att det blir smidigare att uträtta ärenden, eftersom det är möjligt att göra det oberoende av tidpunkt och plats. Inom förvaltningen försnabbas behandlingen av ärenden. De traditionella sätten att sköta ärenden såsom via telefon, personligt besök eller via brev kvarstår.

Vasa kyrkliga samfällighet har en officiell e-postadress i bruk som är vaasan.seurakuntayhtyma@evl.fi, Vasa svenska församling har adressen vasa.svenska.forsamling@evl.fi, Vasa finska församling har adressen vaasan.suomalainen.seurakunta@evl.fi och Lillkyro församling vahankyron.seurakunta@evl.fi.

Om ett ärende blivit anhängiggjort per e-post, kan beslutet i ärendet delges per e-post till parten. Beslutet anses vara delgivet på den tredje dagen efter att vi har skickat e-postmeddelandet innehållande ett protokollsutdrag.

Vasa kyrkliga samfällighet tar i bruk ett program som heter KirkkoHR vid personalrekryteringar. I och med att KirkkoHR tas i bruk skickas alla arbetsansökningar till Vasa kyrkliga samfällighet elektroniskt.

Om protokollsutdraget skickas som vanligt brev, anses beslutet få laga kraft sju dagar efter att brevet sänts.

Gå till "Nyheter"