05.09.18

Gudstjänsten - en oas i vardagslunken Share

Texterna nedan har tidigare publicerats i Vasa svenska församlings sommarbilaga Kyrknytt 1/2018. Klicka direkt till det du vill veta mera om: Gudstjänsten - en oas i vardagen (kolumn av kyrkoherde Mikael Forslund), Därför vill jag gå till gudstjänsten (gallup med tre församlingsbor), Info om inspirationsdagen kring gudstjänsten 15.9.

Gudstjänsten - en oas i vardagen

Varför firar vi gudstjänst på söndagen? Det korta svaret på frågan är: Därför att det i kyrkolagen står att församlingen skall fira gudstjänst på söndag förmiddag. Fast den som öppnar kyrkdörren på söndagen tänker antagligen inte i första hand på kyrkolagen, utan orsaken är trolien någon helt annan.

Ur församlingens perspektiv är söndagens gudstjänst veckans höjdpunkt. I den första kristna församlingen var varje söndag en uppståndelsedag, där lärjungarna samlades för att fira att Herren hade uppstått från de döda, att han lever och att han fortfarande finns mitt ibland sina lärjungar. Därför flyttades firandet så småningom från sabbaten, lördagen som var den judiska vilodagen – till söndagen, den första dagen i veckan.

familjegudstjanst webNär församlingen samlas till gudstjänst på söndagen uppstår en växelverkan mellan vardag och helg. Den här rytmen håller alltmer på att gå förlorad. Skillnaden mellan fest och vardag suddas ut när samhällshjulet hela tiden skall snurra allt fortare och vi skall vara uppkopplade och anträffbara dygnet runt.

Då behöver vi mer än någonsin varva ner, stilla oss inför livets stora frågor, samla oss och hämta kraft ur trons stora mysterium. Till gudstjänsten på söndagen kan vi komma med allt det vi har samlat på oss under den gångna veckan. Allt det som vi bekymrar oss för och oroar oss för, men också det som gör oss glada och tacksamma, får vi lämna åt Gud. Vi får ta emot förlåtelse för det som blivit fel och vi får lämna våra bekymmer i Herrens händer.

Gudstjänsten är en oas i vardagen, där vi kan stilla oss och hämta kraft. När söndagarna sprids ut under hela året, och de olika söndagarnas karaktärer kommer fram under kyrkoåret uppstår även en puls och en rytm som berör alla sidor av det mänskliga livet. Långfredagens sorg, påskdagens glädje, Mikaelidagens ljus och Midsommardagens grönska är bara några exempel. Kyrkoåret följer årstidernas växlingar, som förstärker budskapet. Vårens pånyttfödelse och höstens förgänglighet.

Tjäna Gud i vardagen

Sändningen i slutet av gudstjänsten visar att gudstjänsten inte är slut, fastän prästen har sagt sitt amen. Uppmaningen: ”Gå i frid och tjäna Herren med glädje” visar att gudstjänsten fortsätter i vardagen – bokstavligen.

Då vi har kommit inför Guds ansikte och fått lägga ifrån oss alla våra bördor och bekymmer sänds vi i slutet av gudstjänsten ut för att dela varandras bördor. Vi sänds ut för att tjäna Gud i vardagen. Vi sänds ut för att tjäna Gud i de människor vi möter i vår vardag. Här är allas ”gudstjänst” lika viktig och värdefull. Vi möter Gud i de små och svaga. Vi möter Gud på skolgården, på verkstadsgolvet, i kontoret och i sjukhuskorridoren.

Genom att tjäna vår nästa i de uppgifter och roller vi har i livet tjänar vi samtidigt Gud. ”Handling och bön må bli ett” (Psalmboken 471).

Mikael Forslund
kyrkoherde i Vasa svenska församling

----------

Därför vill jag gå till gudstjänsten

Vi ställde frågan ”Vad är det som gör att du regelbundet deltar i gudstjänsten?” till tre personer som besöker våra tre huvudkyrkor.

Stefan Strang

63 år, läkare, besöker oftast Sundom kyrka

Gud önskar en djup gemenskap med oss mänskor. I kyrkorummet, som jag vill likna vid Guds hem här på jorden, upplever jag ofta denna gemenskap. Här känns han nära och berörande. Gudstjänsten är genom sin utformning mångsidig. Syndabekännelsen och avlösningen befriar. Bibeltexterna blir genom förkunnelsen ofta placerade i ett modernt sammanhang. Nattvarden berör mig djupt. Tänk att få dela måltidsgemenskap med vår far och son, som instiftat den för vår skull.

Högmässan blir stunden då jag kan uppleva stillhet, tilltal och bli styrkt. Speciellt de nya psalmerna är spännande att sjunga. Timmen i kyrkan blir en källa till kraft för den kommande veckans utmaningar. Kom även du och upptäck Guds mysterium i din församlings gudstjänster.

Ann-Sofi Carlsson

42 år, matematiklärare och författare, besöker oftast Dragnäsbäcks kyrka

Kyrkan är för mig en plats för eftertanke och reflektion. Då jag deltar i gudstjänsten känner jag gemenskap över generationsgränserna och stillar mig inombords. I vardagen är det lätt hänt att man bara fokuserar
på prestationer och krav, men i kyrkan påminns jag om Guds närvaro och hans omsorg om mig.

Hilkka Manninen

26 år, kontorsarbetare, besöker oftast Trefaldighetskyrkan

Det bästa i gudstjänsten är tryggheten och heligheten. Genom att sjunga psalmer får jag möjlighet att tänka på livet som kristen. Jag är finskspråkig och jag deltar oftast i de finskspråkiga mässorna. Jag deltar ibland i svenska församlingens gudstjänster och högmässor för att på så sätt öva mig i svenska.

----------

Inspirationsdag kring gudstjänsten 15.9

Lördagen den 15 september ordnar Vasa svenska församling en dag kring gudstjänsten för församlingsbor och anställda. Mia Bäck som är kyrkoherde i Åbo svenska församling leder dagen.

Vi funderar tillsammans på vilket sätt vi kan utveckla gudstjänstlivet i Vasa svenska församling så att stegen känns lätta efter en gudstjänst. Vi försöker hitta svar på olika frågor kring gudstjänsten ur många
olika perspektiv under dagen.

Vi kommer att vara i stora församlingssalen på Skolhusgatan 28 lördagen den 15 september kl. 10–15. I upplägget ingår sopplunch som kostar 7 euro. För att vi ska veta hur många vi ska beställa mat för behöver du anmäla dig senast 6.9 via vasasvenskaforsamling.fi/anmalningar.

Gå till "Nyheter"