11.04.18

Lillkyro församlingsgårds taklagsfest firades Share

Lillkyro församlingsgårds taklagsfest firades onsdagen den 11 april. På programmet fanns tal, musik, matservering och möjlighet att bekanta sig med utrymmena.

Nybygget beräknas bli klart i juni 2018, varefter arbetstagarna flyttar in. Den egentliga verksamheten i församlingsgården inleds i augusti, och invigningen hålls 9 september.

I den nya byggnaden som planerats av arkitektbyrå Nurminen Antila & Co finns församlingssal, matsal
med intilliggande kök, pastorskansli samt ungdoms- och dagklubbsutrymmen. Byggytan är ungefär 950
m2 stor. Den tillgängliga, funktionella och med modern teknik utrustade församlingsgården har planerats i nära samarbete med användarna.

Den gamla församlingsgården – i vilken det förekommer problem med inomhusluften – rivs direkt när den nya byggnaden är klar.

mms 20180411 152553
harjannostajaiset
Bilder: Päivi Keränen
Lillkyro forsamlingsgard
seurakuntasali vahakyro
Bilder: Arkkitektbyrå Nurminen Antila & Co Ab
Gå till "Nyheter"