06.10.17

Missionshelg 8–9 oktober Share

Fri att tjäna – Missionsarbete i Ryssland!? Hur fungerar det?

Under hösten missionshelg riktas blickarna mot Ryssland och missionärerna Christina och Andrey Heikkiläs arbete där. På lördag kväll är det missionsafton och på söndagen högmässa med missionstema.

Missionsafton lö 7.10 kl. 18–19.30 i Stora församlingssalen

Missionärerna Christina och Andrey Heikkilä berättar i ord och bild om missionsarbetet i Ryssland och Estland. Martin Sandberg leder mötet och Dan Andersson sköter musiken. Servering efter mötet.

Högmässa med missionstema sö 8.10 kl. 11–12 i Dragnäsbäcks kyrka

Hanna Jern, Dan Anderson, Brändö kyrkokör, Martin Sandberg m.fl. medverkar. Barnprogram.
Martin Sandberg berättar vid kyrkkaffet i ord och bild om missionsarbetet i Ryssland.

Missionshelgen ht2017

Gå till "Nyheter"