06.09.18

Möjlighet att beställa servering via församlingen i Lillkyro Share

Från och med september har församlingsbor i Lillkyro möjlighet att via Vasa kyrkliga samfällighet beställa servering till minnesstunder och familjehögtider som ordnas i det nya församlingshemmet i Lillkyro. Serveringstjänsterna erbjuds året om, utom i juli. Församlingsbor kan naturligtvis även ordna serveringarna via utomstående cateringföretagare.

Vid de tillfällen då församlingsmedlemmarna väljer församlingen som arrangör för serveringen kommer kunderna överens om de praktiska frågorna och detaljerna med husmor-städare Sanna Ruuska (sanna.ruuska@evl.fi, 044 480 8440).

Församlingens husmor sköter beställningarna utgående från kundernas önskemål och kunden betalar de kostnader som uppstår för anskaffningarna direkt till de valda butikerna. Lokalhyran samt avgifterna för bordsdukar bestäms enligt gemensamma kyrkorådets godkända prislista över bruksavgifter för lokaler. Dessutom debiteras för ordnande av serveringen lönekostnader för husmodern och för eventuella andra arbetstagare som behövs vid tillställningen.

Tämän lisäksi tarjoilun järjestämisestä veloitetaan emännän ja tilaisuudessa mahdollisesti tarvittavien muiden työntekijöiden palkkakulut.

Köksväsendets prislista (30 KB)

Vasa kyrkliga samfällighets alla prislistor

Gå till "Nyheter"