08.03.18

Ny digitalorgel i Sundom kyrka Share

En ny digitalorgel av märket Allen Chancel CF-4 har installerats i Sundom kyrka. Orgeln tas i bruk genast. Den första gudstjänsten där orgeln används är en mässa för hela familjen söndagen den 18 mars klockan 10. Officiellt invigs orgeln 5.5 klockan 18 i samband med Vasa svenska församlings vårkonsert.

Den gamla orgeln var för liten för Sundom kyrka, med för späda toner. Den nya orgeln har en helt annan kapacitet och ett fylligare ljud som stöder psalmsång bättre än den gamla.

– Med den här orgeln kan vi spela finare bröllopsmusik och på begravningar får vi fram lugna, sköna toner, förklarar Vasa svenska församlings kantor Mikael Heikius.

En digital orgel behöver inte servas på samma sätt som en akustisk orgel, vilket innebär inbesparade servicekostnader. Kantorerna i Vasa svenska, finska och Lillkyro församlingar provspelade olika orglar inför orgelbytet. Allen-orgeln ansågs vara både lätt att spela på och ha ett speciellt bra ljud.

Den gamla orgeln i Sundom kyrka monterades ner i januari. Eftersom den nya orgeln är lätt så har inga större ändringar krävts, utan det är bara att lyfta in den på den gamla orgelns plats. En ny lampa har installerats ovanför orgeln. Invid orgeln har också installerats en mikrofon, vilket saknades förr. I och med detta hör kyrkfolket kantorns röst bättre.

Ny orgel 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vasa svenska församlings kantorer Monica och Mikael Heikius bekantar sig med den nya digitalorgeln i Sundom kyrka.

Ny orgel 4

Gå till "Nyheter"