09.10.18

Patrica Strömbäck är ny präst i Vasa svenska församling Share

Patrica Strömbäck prästvigdes söndagen den 7 oktober i Borgå domkyrka och ordinerades till tjänst som församlingspastor i Vasa svenska församling. Strömbäck har hunnit bekanta sig med församlingen under september månad när hon arbetat som predikobiträde där.

Patrica Strömbäck har arbetat 20 år som ergoterapeut. År 2011 blev hon diakon och nu 2018 präst. Hon har inte tidigare sett sig själv i rollen som församlingspräst, men månaden i Vasa svenska församling har varit givande och intressant så nu är hon öppen också för tanken att arbeta som församlingspastor på längre sikt.

Patrica Stromback i Borga– Arbetet är annorlunda när man ser det inifrån än när man betraktar präster utifrån, konstaterar Strömbäck.

På frågan hur det kommer sig att hon studerat till både diakon och präst i vuxen ålder säger hon att tiden att hitta sig själv för henne kom i en senare tid i livet än för många andra.

– Jag hör till de kvinnor som blev mamma i ung ålder och när barnen flyttade hemifrån öppnades en lucka för mig att fylla med någonting vettigt.

Till familjen hör mannen David och tre vuxna barn i åldern 25–30 år. Strömbäck är uppvuxen i en Helsingfors i en frikyrklig familj och kände en dragning till att arbeta inom kyrkan när hon konstaterade att 20 år som ergoterapeut får räcka. Utan den frikyrkliga bakgrunden tror hon inte att hon skulle ha valt ett yrke inom kyrkan.

 

Patrica Strömbäck efter prästvigningen i
Borgå domkyrka. Foto Mikael Forslund.

– Jag kände att jag ville göra någonting annat, något som har med människor att göra och där jag kan vara till hjälp, säger Strömbäck.

Strömbäck har arbetat som diakon i Malax församlings sedan år 2011 då hon vigdes till diakon. Hon har trivts jättebra i Malax församling. Men redan år 2013 inledde hon sina teologistudier.

– Det dök hela tiden upp nya frågor som jag ville få svar på, jag ville veta mera och fördjupa mig.

Strömbäck konstaterar skrattande att frågorna inte har tagit sluta utan att det istället har kommit nya frågor att fundera på. Hennes huvudämnen har varit teologisk etik och religionsfilosofi.

Patrica Strömbäcks förordnade som församlingspastor i Vasa svenska församling sträcker sig fram till 31.8.2019.

Gå till "Nyheter"