10.09.18

Skriftskolanmälningar tas emot 10.9–1.10 Share

Anmälningsblanketten till Vasa svenska församlings skriftskolor 2018–2019 har publicerats. Anmälningarna tas endast emot via den elektroniska blanketten. Sista anmälningsdag är 1.10.

Du som är född år 2004 och har börjat åttan i höst har möjlighet att vara med i konfirmandarbetet detta år. Du behöver inte vara medlem i Vasa svenska församling för att gå i skriftskola här. Ytterligare info om konfirmanarbetet finns på sidan Kom med > Konfirmandarbete.

I år ordnas en vinterskriftskolor och fem sommarskriftskolor, varav en är dagsläger och fyra är lägerskriftskolor. Ett par grupper (vinterskirftskolan och dagsskriban) är avgiftsfria medan lägerskriftskolorna kostar 41,20 euro.

Skribabroschyr 2018

Ytterligare uppgifter:

Jern Hanna
tf. kaplan, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8327

Mäkelä Heidi
ledande ungdomsarbetsledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8340

Gå till "Nyheter"