05.09.18

Söndagens mässa bandas av Yle Share

Söndagsmässan i Trefaldighetskyrkan den 9 september är en ökenmässa och firas klockan 18. Det firas alltså ingen mässa det normala klockslaget kl. 13. Mässan bandas av Yle och sänds i radio och tv enligt följande:

  • Yle Vega lö 3.11 kl. 13.03 och
  • Yle Teema Fem söndag 4.11 kl. 12.

Ökenmässan firades första gången i Vasa för drygt tio år sedan. Ökenmässan som firas 9.9 är troligen den sista av detta slag i Vasa. Mässan återspeglar något av fornkyrkans gudstjänsttraditioner och innehåller mycket symbolik.

Rökelsens stilla stigande mot kyrkvalvet symboliserar församlingens bön. Rysk ortodox-inspirerad sång, sånger från den ekumeniska kommunitetet i Taizé, traditionella psalmer och visor ur den världsvida ekumeniska sångskatten repeteras tills de blir en stilla rofylld väv – till en del av kroppen och själen. De levande ljusen med sitt skuggspel, ikonerna med sitt glimmande guld, nattvardens bröd och vin – allt bidrar till ett heligt möte. Bilden av mässan som en helig lek inför Gud tonar fram.

Medverkande:

Gunnar Särs, Hanna Jern, Siv Jern, Monica Heikius, Dan Andersson, Leena Havu-Erhie, violin, Gunnevi Granlund, sångsolist, Trefaldighetskyrkans kör

Rokelsekar sv vit

Gå till "Nyheter"