12.04.18

Tilläggsplats för Vasa svenska församling i gemensamma kyrkofullmäktige 2019–2022 Share

Platserna i Vasa kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige åren 2019–2022 fördelas enligt följande:

  • Vaasan suomalainen seurakunta 32 platser
  • Vasa svenska församling 14 platser
  • Vähänkyrön seurakunta 5 platser

Det här betyder att Vasa svenska församling får en tilläggsplats och Vähänkyrön seurakunta förlorar en plats jämfört med nuvarande mandatperiod. Gemensamma kyrkofullmäktige fastställde mandatfördelningen på sammanträdet 11.4.2018.

Mandatfördelningen baserar sig på kyrkolagen. Om folkmängden i församlingarna är 40 001–150 000 är platserna i fullmäktige 51.

Vasaförsamlingarnas totala folkmängd 31.12.2017 var 48 391 personer (Vaasan suomalainen seurakunta 31 986 (66,1 %), Vasa svenska församling 12 573 (26,0 %) och Vähänkyrön seurakunta 3 832 (7.9 %). Fördelningen görs så att först får alla församlingar två platser och sedan fördelas de resterande platserna i förhållande till folkmängden.

Gå till "Nyheter"