11.04.18

Vasa kyrkliga samfällighet avstår från sex fastigheter Share

Vasa kyrkliga samfällighet avstår från sex fastigheter, antingen genom försäljning eller genom att säga upp hyresavtal. Fastigheterna som omfattas av beslutet är Dragnäsbäcks kyrka, Lepikko lägergård, Sunnanvik församlingshem, Skogsbergets församlingshem, bönehuset i Tervajoki samt missionsshopen på Handelsesplanaden 30.

Församlingarnas verksamhet i ovannämnda fastigheter avslutas senast 31.5.2019 och flyttas till Vasa kyrkliga samfällighets andra fastigheter.

Avståendet av lokalerna är den andra delen av verkställandet av samfällighetens fastighetsstrategi. År 2017 avstod samfälligheten från en klubblokal i Storviken, Päivärantafastigheten i Sundom samt scoutlokalerna på Stora långgatan och Metviksgatan.

Vasa kyrkliga samfällighets fastighetsstrategi finns på webbsidan: www.vasaevl.fi/fastighetsstrategi.

Bakgrunden till avståendet av fastigheterna är Vasa kyrkliga samfällighets försvagade ekonomi. Befolkningsminskningen i Vasa avspeglas i minskade skatteintäkter för församlingarna. Detta i kombination med ändringen av samfundsskattesystemet till ett direkt statligt finansieringsstöd år 2016 ligger till grund för den försvagade ekonomin. Vasa kyrkliga samfällighets ekonomi belastas också av nuvarande och kommande stora investeringar.

Avståendet av fastigheterna är endast en del av stärkandet av samfällighetens ekonomi. Den strama budgetlinjen fortsätter och Vasa kyrkliga samfällighet samt dess församlingar tvingas under de tre kommande åren spara 2–3 miljoner euro på årsbasis. Målsättningen är en balanserad ekonomi år 2021.

Gemensamma kyrkofullmäktige tog beslutet om avståendet av lokalerna på sitt sammanträde 11.4.2018. Ett förslag fördes fram på sammanträdet om att Dragnäsbäcks kyrka tas bort från listan över lokaler som avstås. Förslaget förlorade omröstningen med rösterna 16–30. Tre ledamöter röstade blankt.

Gå till "Nyheter"