Mötesplatser

Vasa svenska församlings verksamhetsbroschyr Mötesplatser utkommer inför terminsstarterna på hösten och våren. Våren 2019 utkommer Mötesplatser  först i slutet av mars och då med ett nytt utseende.

informatör
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier