Anmälningar

Elektroniska anmälningsblanketter och ansökningar

Pappa-barndag på Alskathemmet 28.4, sista anmälningsdag 19.4.

Anmälningsblankett till församlingens dagklubb 2018–2019, sista anmälningsdag 31.5.

Sommarläger för flickor och pojkar i åk 1–6 på Alskat lägergård 18–20.6, sista anmälningsdag 8.6.

 

Anmälning via telefon eller mejl

 Föreläsningsserien livshantering i vardagen våren 2018, anmälan senast 15.4 till marttina.rahja@evl.fi eller tfn 044 480 8262. Info om föreläsningarna finns under Nyheter.

Sidan uppdaterad 16.04.2018 kl. 09:06 av Johanna Backholm