Kyrktorn i förgrunden. I bakgrunden syns havet och himmeln.

Anvisningar på grund av coronaviruspandemin

Bestämmelser under tiden 3.1-31.1.2022.

· Enligt Regionförvaltningsverkets beslut kan i den kyrkliga samfällighetens utrymmen anordnas tillställningar och möten med maximalt 10 personer. En förutsättning  är att säkerheten kan garanteras i enlighet med THL:s direktiv. 

· Vid kyrkliga förrättningar och gudstjänster kan delta 10 personer och därtill nödvändiga arbetstagare.

· Ifall det uppstår särskilda behov av att överskrida gränsen på 10 personer kan undantag eventuellt övervägas genom en s.k. pastoral bedömning av församlingens kyrkoherde.

· De kyrkliga förrättningarna hålls först och främst i den kyrkliga samfällighetens utrymmen.

· Vid kyrkliga förrättningar som anordnas i hemmen eller i andra privata utrymmen, och för andra tillställningar, rekommenderas att deltagarantalet begränsas till maximalt 10 personer. I fall arbetstagarnas och deltagarnas säkerhet så kräver, enligt storleken på utrymmet, kan man även  sänka antalet deltagare.

· Den maximala gränsen för respektive utrymme får inte överskridas.

· De personer som är ansvariga för tillställningen skall fästa särskild uppmärksamhet vid säkerheten.

· Vid skriftskolor kan i den kyrkliga samfällighetens utrymmen samtidigt närvara 30 personer inklusive ungdomar och personal, men på så sätt att gruppen delas i två.

· Vid övriga tillställningar som inte är anordnade av församlingarna får det finnas maximalt 10 personer under förutsättning att de specifika begränsningarna för utrymmet så tillåter.

Ytterligare anvisningar

· De som deltar i församlingarnas tillställningar, de som använder sig av samfällighetens utrymmen och de som utför sina ärenden i dessa utrymmen rekommenderas starkt att använda ansiktsmask. Användningen av ansiktsmask rekommenderas för alla över tolv år fyllda. 

· Ifall man uppvisar även lindriga förkylningssymtom eller symptom på luftvägsinfektion skall man inte delta i några tillställningar.

· Tvätta eller desinficera händerna när du kommer till vår verksamhet samt före servering.

· Undvik trängsel och sträva till att sitta så glest som möjligt.