Kyrktorn i förgrunden. I bakgrunden syns havet och himmeln.

Anvisningar på grund av coronaviruspandemin

 

· Rekommendationen om att använda ansiktsmask har upphört. Var och en kan dock bära mask enligt eget förgottfinnande, och i synnerhet om man har symptom på luftvägsinfektion.

· Tvätta eller desinficera händerna när du kommer till vår verksamhet samt före servering.

· Håll säkerhetsavstånd och undvik trängsel.