Barnfamiljer

Välkommen med i vår barnverksamhet, för familjer med barn i åldern 0–6 år. Vi har en låg tröskel, här ryms vi alla. Vi hoppas att ni ska trivas hos oss. Vi vill möta er i vardagen och finnas till för just er familj!

Jesus sa: "Låt barnen komma till mig!"

Barnverksamheten i Vasa svenska församling har en egen facebookgrupp via vilken vi informerar om aktualiteter och eventuella ändringar i verksamheten.

Barnverksamhetens höstbroschyr 2018 (pdf 1,4 MB)

Back Susanna
ledare för barnverksamheten, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8350
Back Susanna 8


Dagklubb
Babycafé
Små och stora
Söndagsskola
Barnprogram under högmässor och gudstjänster
Musik-skoj
Gudstjänster
Barnombud
Kontaktuppgifter

Dagklubb

Anmälningstiden till dagklubben 2018–2019 har gått ut.

Barnen som börjar i dagklubben hösten 2018 ska vara födda 2013–2015. Barn som fyller tre år under vårterminen 2019 och önskar börja i dagklubben under vårterminen 2019 skall anmäla sig redan nu under maj månad. Platser ges i första hand till barn som är födda 2013–2015.

Dagklubben är en rolig, utvecklande, meningsfull och förmånlig verksamhet för barn i åldern 3–5 år. Barnen får leka, lyssna till bibelberättelser, pyssla, sjunga och äta en egen matsäck tillsammans med utbildade och erfarna barnledare. I våra grupper vill vi lyfta fram det kristna budskapet samt lära barnen att respektera och bry sig om varandra.

En materialavgift om 20 euro/termin uppbärs.Dagklubben2

Läsåret börjar i augusti och slutar i maj.

 

Dagklubbarna finns i:

  • Sundom (i dagklubbsbyggnaden bredvid prästgården)
  • Gerby (i församlingshemmet)
  • Dragnäsbäck (i kyrkbyggnaden)
  • Centrum (Vasaesplanaden 3E)


 

Babycafé

Babycafé är de allra minstas egen träffpunkt. Gruppen riktar sig till föräldrar och barn i åldern 0–12 månader. På träffarna lär vi oss de enklaste ramsorna, rimmen och sångerna. Här finns även utrymme för frågor och tankar som rör det lilla barnet och dess vardag. Det är skönt att träffa andra som bär på samma funderingar. Vi dricker också en kopp kaffe och stillar oss en stund. Välkommen med då det passar dig och din baby. Ingen förhandsanmälan behövs!

  • Babycafé ordnas i Sundom dagklubb (Skutnäsvägen 6) torsdagar kl. 10–11.30. Höstens första träff 6.9.


Händelsekalender Babycafé hösten 2018 (pdf 150 kB)

Borg Marita
barnledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8353


Små och stora

Välkommen till en avkopplande, men social stund för dig som vuxen och en rolig lekstund för ditt/dina barn. Till de här grupperna är alla välkomna som tar hand om barn under skolåldern. Du kan vara en förälder, mor och farförälder, familjedagvårdare osv. Vi ordnar en liten servering med kaffe för stora och saft för små. Efter det får barnen leka med andra barn, pyssla lite och sjunga roliga barnsånger. Vi stillar oss också en liten stund. Ingen förhandsanmälan behövs. Höstens Små och Stora samlingar inleds vecka 36 (3.9).

Små och stora samlas på följande ställen:

  • måndagar kl. 9.30–11.00 i Sundom dagklubb (vid prästgården, Skutnäsvägen 6)
  • onsdagar kl.14–15.30 på Vasaesplanaden 3E, dagklubbsutrymmet
  • torsdagar kl. 9.30–11.00 i Dragnäsbäcks kyrka (Spetsgatan 27)


Händelsekalender Små och stora Sundom hösten 2018 (pdf 600 kB)

Händelsekalender Små och stora Vasaesplanaden hösten 2018 (pdf 150 kB)

Händelsekalender Små och stora Dragnäsbäck hösten 2018 (pdf 150 kB)

Back Susanna
ledare för barnverksamheten, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8350Söndagsskola

I söndagsskolan får man höra spännande berättelser om Gud. Dessutom sjunger vi roliga sånger, ber och gör uppgifter i vår egen söndagsskolbok eller söndagsskolpärm. Söndagsskolan är till för dig mellan 4–12 år. Ingen avgift och ingen anmälan! Höstens första träff 9.9.

  • Gerby församlingshem söndagar kl. 10.30.

Barnprogram under högmässor och gudstjänster

Skilt barnprogram  ordnas alltid i Dragnäsbäcks kyrka vid gudstjänster och högmässor kl. 11. I Sundom kyrka ordnas barnprogram några gånger per termin, oftast i samband med högmässa med drop-in-morgonmål.

Musik-skoj

Musik-skoj är en form av musik-familjeklubb riktad till barn 0-5 år tillsammans med en vuxen. Vi sjunger och spelar med rytminstrument, mjukisdjur och barnvänliga rytmer och takter. Alla är välkomna med, ingen förhandsanmälan behövs. Höstens första träff 4.9.

  • Gerby församlingshem tisdagar kl. 9.30–11. 

Händelsekalender Musik-skoj hösten 2018 (pdf 200 kB)

Back Susanna
ledare för barnverksamheten, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8350Gudstjänster

Datum för gudstjänsterna finns i evenemangskalendern högst uppe på sidan.

Familjegudstjänster

Familjegudstjänsten är en förenklad gudstjänstform som barnen har lättare att ta till sig. Vi sjunger enklare sånger, får lyssna till en barnvänligare predikan och ofta är det någon barngrupp som uppträder eller deltar i någon form. I familjegudstjänsten tas alla familjemedlemmar i beaktande och alla åldrar är välkomna med!

Knattekyrka

Knattekyrkan i vår församling sker i form av ett 4års kalas under höstterminen. Då är alla 4åringar speciellt inbjudna. Knattekyrkan är en kortare gudstjänst med enkel predikan i form av t.ex. dockteater. Vi sjunger barnsånger med rörelser och inga svåra moment finns med i gudstjänsten. 4åringarna får en egen Bibel för barn. Efteråt bjuds alla på tårta! Även om gudstjänsten är barnanpassad kan det vara både roligt och givande för alla åldrar att delta. Välkomna med!

Babykyrka

Babykyrkan är de allra minsta barnens egen gudstjänstform. Till babykyrkan inbjuds speciellt alla barn som döpts året innan. Vi tänder barnens dopljus (kom ihåg att ta med dopljuset!) och alla barn blir välsignade framme i kyrkan. I babykyrkan sjungs de allra enklaste baby-gungsångerna. Babysarna får en egen liten bokgåva från församlingen och vi äter kalastårta eller barnmatsburk (om man är riktigt liten) efteråt.

Söndagsskola för hela familjen

Den här gudstjänstformen är speciellt utvecklad för att välkomna söndagsskolbarnen till kyrkan. Gudstjänsten byggs upp kring söndagsskolans tema och material. Söndagsskolbarnen medverkar med bl.a. textläsning och sånger. När predikan hålls för de vuxna har barnen eget program med söndagsskollärarna. Efter gudstjänsten är det lunchservering. Trots att det är söndagsskolans egen gudstjänstform är alla varmt välkomna, den passar både liten och stor!

Barnverksamhetens höstbroschyr 2018 (pdf 1,4 MB)

Barnombud

Vasa svenska församling barnombud är Terese Söderman (vik. ledare för barnverksamheten) och Solveig Wallin (församlingsrådets representant). Barnombuden är utsedda för åren 2017–2018 och deras främsta uppgift är se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen.

 Kontaktuppgifter

Andersson Camilla
barnledare, Vasa svenska församling

Tjänstledig t.o.m. 28.2.2019

Andersson Camilla2
Back Susanna
ledare för barnverksamheten, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8350
Back Susanna 8
Berg Ida
barnledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8351
BERG IDA e
Borg Marita
barnledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8353
Borg Marita e
Holm Susanne
barnledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8356
Holm Susanne
Kvist-Grönros Britt-Marie
barnledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8354
Kvist Gronros Britt Marie
Lindvik Monika
barnledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8355
Lindvik Monika e
Skoglund Martina
barnledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8352
Skoglund Martina e


Dagklubb

Babycafé
Små och stora
Söndagsskola
Barnprogram under högmässor och gudstjänster
Musik-skoj
Gudstjänster
Barnombud
Kontaktuppgifter

Sidan uppdaterad 19.09.2018 kl. 16:21 av Johanna Backholm