Kyrktorn i förgrunden. I bakgrunden syns havet och himmeln.

Coronavirustider

I den situation som nu råder i hela landet vill vi i församlingen skydda de medmänniskor som är särskilt utsatta för risker som coronaviruset medför. Därför följer vi centrala myndigheters beslut och rekommendationer. Här ser du hur olika verksamhetsformer påverkas tills vidare i Vasa svenska församling.

Gudstjänstlivet

Kyrkan är öppen för stillhet och enskild bön

Trefaldighetskyrkan

 • söndagar och kyrkliga helger kl. 11–13 och 14–16
 • tisdag–fredag kl. 13–15
   

Vi övervakar att det inte finns fler än 10 personer på plats samtidigt.

Kyrkliga förrättningar

 • Den allmänna linjen för begravningar under coronavirustider är begränsningen om att tio personer får delta. Grunden för det är den allvarliga smittsituationen och strävan efter att bromsa utbredningen av coronaviruset som är speciellt farligt framför allt för äldre personer och personer som hör till riskgrupper. Den evangelisk-lutherska kyrkans biskopar hoppas i sin linjedragning 18.3.2020 att alla har förståelse för det faktumet. 
   
 • Om jordfästningen med de närmaste anhöriga närvarande blir en sammankomst med över 10 personer ska man med alla tillgängliga medel sträva efter att undvika smittorisk, till exempel så att deltagarna är på tillräckligt långt avstånd från varandra i begravningskapellet eller vid graven. Det är naturligtvis självklart att en person som fått också bara lindriga andningssymtom inte ska delta i jordfästningen.
   
 • Från och med 1.6.2020 kan fler än 10 personer delta i kyrkliga förrättningar. 

 • Från och med 15.6.2020 är det möjligt att ordna dopkaffe, minnesstunder och övriga familjefester i följande utrymmen:

   
  • Brändö församlingsgårds Stora församlingssal
  • Roparnäs kyrkas Stora församlingssal
  • Haga prästgård
  • Sundom prästgård
  • Lillkyro församlingshem
    
 • Familjefesterna är privata tillställningar och i dessa kan delta högst 50 personer, om utrymmet tillåter med beaktande av säkerhetsavståndet. Utrymmesbokningar kan tas emot från och med 28.5, men ändå så att de första tillställningarna hålls 15.6.
   
 • Var och en som ordnar fester i bör i samband med bokningen meddela vem som är festens ansvarsperson. Ansvarspersonen ansvarar för att den tillåtna folkmängden inte överskrids, säkerhetsavstånden hålls, serveringen sköts enligt anvisningarna (till exempel ingen servering från buffébord) och att handhygienen sköts. Specifika anvisningar utarbetas som bäst.

 • Ovannämnda utrymmen kan också hyras ut till utomstående för privata tillställningar från och med 15.6.2020, med samma villkor som för familjefester. För allmänna tillställningar (såsom konserter) kan ovannämnda utrymmen och kyrkorna hyras ut till utomstående från och med 1.9.2020.

 • Stor försiktighet måste alltid iakttas gällande hygien och tillräckliga avstånd mellan de deltagande. De som hör till riskgruppen eller har lindriga förkylningssymptom skall inte delta.

Diakonin

Pastorskansliet

Begravningsväsendets kontor

Familjerådgivningscentralen

Ta kontakt

 • Kyrkans anställda stöder och hjälper ifall du känner ångest eller behöver hjälp. Kyrkans samtalstjänst har öppet varje kväll kl. 20-23 på numret 0400 22 11 90. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift. Du kan också ta kontakt via chat.
   
 • Länk till kyrkans samtalstjänsts webbsida
   
 • Om Du som läser det här vill prata med någon kan du alltid ta kontakt med någon av församlingens anställda. Församlingen har många professionella och tjänstvilliga anställda som ställer upp för samtal.
   
 • Länk till Vasa svenska församlings anställdas kontaktuppgifter